نمایان شدن اثر توسعه CNG بعد از کرونا / ترمزی که باید از امروز کشیده شود

با فرض رفع شرایط کرونایی در ماههای آینده، انتظار
افزایش بیش از پیش سیر رشد مصرف بنزین دور از انتظار نیست، در این
بین، تنها سیاست گذاری هایی که در راستای اصلاح مدیریت سبد سوخت پیاده
سازی شده، می تواند ابزار کنترل مصرف بنزین در دوران پساکرونا
باشد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک