همتی: افزایش سود سپرده بانکی در دستور کار نیست/ نوسانات بازار سرمایه ارتباطی با تغییرات جزئی نرخ سود ندارد

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه
ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف های مجاز تراکنش و هویت سنجی
مشتریان توسط بانک ها گفت:بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود
بانکی ندارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک