واکنش بانک مرکزی به برخی تلاش‌ها برای توقف ریزش قیمت ارز؛ روند نزولی ارز ادامه خواهد داشت

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ های ارز در بازار، نرخ های
مطابق با بنیادهای اقتصاد نیست و ریزش حدود 25 درصدی نرخ ارز طی یک
هفته در بازار بهترین دلیل برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسک های
غیراقتصادی بر روی کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایین تر
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک