وزارت جهاد کشاورزی علیرغم مخالفتش، مسئول تنظیم بازار میوه شب عید شد+سند

با وجود مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت ذخیره سازی
و تنظیم بازار میوه شب عید به این وزارتخانه سپرده شد و این وزارتخانه
مسئولیت یافت تا با ذخیره سازی به موقع از افزایش قیمت میوه‌ها در
ایام پایانی سال جلوگیری به عمل آورد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک