وزیر کار به رهبر انقلاب نامه نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی فوراً تقدیم رئیس جمهوری می‌شود

برنامه عمل به فرمایش رهبری در خصوص ” ایجاد نظام متمرکز
تامین اجتماعی برای آحاد مردم ” با بهره گیری از دانش کارشناسان ، با
جدیت پیگیری، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد
.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک