پست‌بانک‌ایران بعنوان "برترین بانک دولتی" در جشنواره شهید رجایی برگزیده شد

پست بانک ایران در جشنواره شهید رجایی سال 1399 و بر
پایه نتایج ارزیابی عملکرد سال 1398 به‌عنوان برترین بانک دولتی در
مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی برگزیده شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک