چرا «طرح مقابله با پوشاک قاچاق» متوقف شد؟

یک نماینده مجلس با انتقاد از توقف طرح برخورد با عرضه
کنندگان پوشاک قاچاق گفت: کمیسیون قضایی مجلس درباره چرایی توقف این
طرح نامه‌ای را خطاب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین کرده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک