کارشناس صنعت خودرو: قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در سال های اخیر با وجود
افزایش تولید خودروسازان، به دلیل عملکرد نادرست شورای رقابت در موضوع
قیمت گذاری، این شرکت ها تبدیل به شرکت‌های زیان ده شده
اند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک