کاهش فروش آدیداس تا پایان سال 2020 با موج جدید کرونا

شرکت آلمانی تولید کننده لباس های ورزشی “آدیداس” پیش
بینی کرد که اگرچه فروش این شرکت در چین طی سه ماهه چهارم 2020 به رشد
خود بازگردد اما فروش جهانی آن مشابه کاهش سه ماهه سوم خواهد
بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک