کاهش 2 میلیون و 400 هزار تومانی قیمت سکه/ کشتی‌آرای: حباب سکه 700 هزار تومان کم شد

کشتی‌آرای از کاهش 700 هزار تومانی حباب سکه در روز جاری
خبر داد و گفت: قیمت سکه با کاهش 2 میلیون و 400 هزار تومانی نسبت به
دیروز 12 میلیون و 800 هزار تومان شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک