کرونا هیچ اختلالی در عرضه برق کشور ایجاد نکرده است

سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون هیچ اختلالی به دلیل شیوع
کرونا در زنجیره عرضه برق شامل تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد
نیاز نیروگاه ها، اجرای پروژه های احداث، نگهداری و تعمیرات، پایداری
شبکه تولید، انتقال و توزیع برق رخ نداده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک