گزارش تحقیقی تسنیم|4پیشنهاد عملیاتی برای تامین منابع 30هزار میلیاردی «یارانه سوم»/«از فشار هزینه حداقل 5میلیونی بر مردم بکاهیم»

هرچند در طرح مصوب مجلس دو منبع اصلی فروش اموال مازاد
دولت و منابع هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه سوم لحاظ شده، اما
بررسی ها نشان می دهد، 4پیشنهاد قابل اتکا برای تامین منابع این طرح
وجود دارد تا از فشار هزینه حداقل 5 میلیون تومانی بر مردم
بکاهد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک