گزارش تسنیم|تبدیل فرصتِ ارزانی به تهدیدِ گرانی با «افتضاح مدیریت»/ کشاورزی ایران 1 وزیر دارد یا 6 وزیر؟

«فرصت» افزایش تولید محصولات کشاورزی،صرفه‌دار شدن
صادرات و کاهش قیمت داخلی را با «افتضاح مدیریت» به «تهدید» از دست
دادن بازار صادرات، افزایش قیمت داخلی و ناراضی کردن تولیدکننده تبدیل
کردیم. بدتر از این مگر می شود تولید، صادرات و بازار را مدیریت
کرد؟

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک