گفتگو|مالیات بر تراکنش‌ها منطق دقیقی ندارد

نائب رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق
ایران گفت: وقتی دولت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را اخذ
می کند، منطق دقیقی برای اخذ مالیات بر تراکنش وجود
ندارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک