گفتگو با رئیس اتاق تعاون|3 مشکل اصلی تولید زاییده تحریم است؟

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه سه مانع عمده
در مسیر تولید وجود دارد گفت: اقتصاد ایران از دو آفت نفتی و دولتی
بودن رنج می‌برد و باید فضا برای فعالیت بنگاه‌های غیردولتی افزایش
یابد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک