گفتگو| فرازونشیب طرح تولید 1میلیون بشکه نفت توسط بخش خصوصی یک‌سال پس از جلسه رهبری با تولیدکنندگان

سید محمدحسین دانا، عضو هیئت مدیره اکتشاف و تولید
تأسیسات دریایی که 28 آبان 98 در محضر رهبری از توانمندی بخش خصوصی
برای تولید 1میلیون بشکه نفت رونمایی کرده بود، از فرازونشیب پیگیری
این طرح طی یک سال اخیر در بیت رهبری و وزارت نفت سخن
گفت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک