یادداشت|3 ابهام جدی قانون کار از نگاه کارگران/ چرا هیچ دولتی جرأت اصلاح پیدا نکرد

در حالی جامعه کارگری، نبود امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید
و فقدان تشکل کارآمد و مستقل کارگری را سه ابهام جدی قانون کار از
نگاه خودشان ابراز می کنند که طی 30 سال گذشته هیچ دولتی علیرغم تمایل
به اصلاح این قانون، جرأت اصلاح را پیدا نکرده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک