709 هزار نفر به آمار بیکاری آمریکا اضافه شد

وزارت کار آمریکا گزارش داد که تعداد ادعاهای اولیه
بیکاری در هفته گذشته به 709 هزار نفر رسید چرا که بازار کار این کشور
که به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده، با سرعت کمی در حال بهبود
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک