اشتغالزایی برای 15 هزار نفر توسط ایمیدرو طی سال های 92 تا 98

ایمیدرو اعلام کرد از سال 92 تا پایان سال 98 برای بیش
از 15 هزار نفر، اشتغال مستقیم و برای 58 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم
ایجاد کرده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک