افزایش اعتبار چک با اجرای قانون جدید/ لاشه چک دیگر مبنای مبادلات نخواهد بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون جدید چک، کل فرایند
صدور تا وصول چک را قابل نظارت آنلاین می کند. این موضوع نظم خاصی بر
جریان‌های مالی کشور حاکم خواهد کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک