افزایش مسیر‌های حمل کانتینری اولویت ناوگان ملی در بندر چابهار

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تسهیل
فرآیند حمل ونقل، ارائه قیمت‌های رقابتی و افزایش مسیر‌های حمل
کانتینری اولویت ناوگان ملی در بندر چابهار است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک