ایران آماده بازسازی بخش آب و برق آذربایجان/ برق ایران از خاک آذربایجان با روسیه سنکرون می شود

وزیر نیرو از اعلام آمادگی ایران برای بازسازی بخش آب و
برق مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: تصمیم بر این است
که از طریق آذربایجان برق ایران با روسیه سنکرون شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک