«بازنگری مزد 99 کارگران»|چارچوب افزایش مزد در قانون کار مشخص است/ مجلس وقت تلف نکند

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با اشاره به
اینکه چارچوب افزایش دستمزد در ماده 41 قانون کار مشخص است گفت:افزایش
تورم به قدری زیاد است که باید به فکر معیشت کارگران باشیم, بسته
معیشتی نمی تواند دردی را درمان کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک