«بازنگری مزد 99 کارگران»| تاجیک: جلسه امروز شورای‌عالی کار درباره ترمیم دستمزد نیست/ مجلس باید دولت را تحت فشار قرار دهد

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز
“دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست”
گفت: ماده 41 نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک