بانک مرکزی دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را ابلاغ کرد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی
«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» را ابلاغ
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک