بدهی دولت سر به فلک کشید؛ 578هزار میلیارد تومان+ سند

خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال 97 به 578هزار
میلیارد تومان رسید، یعنی معادل 70درصد کل بودجه دولت و 90درصد
هزینه‌های جاری دولت در سال 1400.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک