بذرپاش دستور داد؛ ارجاع گزارش تخلفات آب و فاضلاب خوزستان به دادسرای دیوان محاسبات

با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه
رسیدگی به عملکرد مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری بخش آب و فاضلاب
استان خوزستان تشکیل و هم اکنون گزارش بررسی ها و حسابرسی های این
هیات تهیه و برای ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور نهایی
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک