برداشت گاز از طرح توسعه فاز 11 نیمه دوم 1400 کلید می‌خورد

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: طرح توسعه
فاز 11 پارس جنوبی در نیمه دوم سال 1400 به مرحله برداشت گاز
می‌رسد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک