برگزاری نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون جهادگران جهاد سازندگی

در نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون
جهادگران جهاد سازندگی ، ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کانون
جهادگران جهادسازندگی و همچنین اقدامات، راهکارها و انتظارات شرکت
مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک