بهمن دیزل رکورد تولید خود در مقایسه با سال گذشته را ثبت کرد

بهمن دیزل توانست با تولید 825 دستگاه کامیونت پنج، شش و
هشت تن ایسوزو و شیلر و همچنین تولید انواع مینی باس سحر و شیلر از
آمار کلی تعداد تولید در سال 98 عبور کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک