تامین 100 درصدی اجداد جوجه آرین تا 1400

ستاد اطلاع‌رسانی برنامهٔ ملی ارتقاء امنیت و سلامت گوشت
مرغ اعلام کرد: این برنامهٔ ملی با هدف تأمین 50درصد از مرغ اجداد
مورد نیاز کشور در سال 1399، تأمین پایدار 100درصدی اجداد در
سال‌های 1400 طراحی شده و تاکنون به تمامی اهداف مورد نظر
دست یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک