تحریم‌ها تعداد پژوهش‌ها در کشاورزی را افزایش داد/ معرفی طرح‌های تحقیقاتی برگزیده بخش کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پژوهش زاده
محدودیت‌هاست، گفت: به‌دلیل تحریم ما محدودیت‌های بیشتری داریم
به‌همین منظور میزان پژوهش‌ها در بخش کشاورزی افزایش یافته است و
همچنین باید چند برابر شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک