تشکیل کارگروه مشترک اتاق اصناف ایران با سازمان فنی و حرفه ای

رئیس اتاق اصناف از تشکیل کارگروه مشترک با سازمان فنی و
حرفه ای کشور به منظور توجه بیشتر به آموزش اصناف مختلف خبر
داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک