تلاش مجلس برای حذف دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرحی مبنی بر حذف
دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران خبر داد و گفت: دخالت دولت در
تعیین مزد باید تغییر کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک