تمدید مهلت استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی برای تولیدکنندگان

تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب
آذر 98 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان سال مهلت تسویه بدهی خود را
دارند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک