تولید گندم آبی 7.4 درصد و گندم دیم 3.7 درصد افزایش یافت

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با کاشت گندم در
چهار میلیون و 492 هزار هکتار اراضی کشاورزی تا 8 آذر ماه، 75 درصد
برنامه کشت این محصول تا کنون محقق شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک