ثبت‌نام مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان آغاز شد

کارفرمایان و تمامی فعالان بخش خصوصی با به کارگیری دانش
آموختگان دانشگاهی از مشوق پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت 2سال
بهره مند می شوند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک