«جزئیات بودجه 1400»| با مهمترین ارقام کلان بودجه سال بعد آشنا شوید/دخل و خرج 841 هزار میلیاردی دولت چگونه تامین خواهد شد؟

با احتساب درآمدهای 317 هزار میلیارد تومانی، واگذاری
دارییهای مالی 300 هزار میلیاردی و واگذاری دارایی سرمایه 225 هزار
میلیاردی کل منابع دولت 841 هزار میلیارد تومان خواهد
بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک