«جزئیات بودجه 1400» |رشد 18 درصدی بودجه عمرانی/پیش بینی فروش 25 هزار میلیارد تومانی اموال مازاد

براساس لایحه بودجه سال 1400، فروش اموال مازاد (منقول و
غیرمنقول) حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این در حالی
است که این رقم در بودجه سال 1399، 50 هزار میلیارد تومان بوده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک