جزئیات مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان برای جذب فارغ‌التحصیلان بیکار

سه طرح کارورزی, معافیت بیمه ای و مشوق های بیمه ای
زیرمجموعه طرح مشمولان طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک