حمایت اصولی از صنایع معدنی با ورود سنگ آهن در بورس کالا

نائب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران ورود سنگ آهن در
بورس کالا را حمایتی اصولی از صنایع معدنی دانست و گفت: شیوه نامه
فولاد به نفع تولید است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک