دلار 11500 تومانی و فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه 1400 دستور رئیس جمهور بود؟

معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه
گفت: بانک مرکزی براساس نظر رئیس جمهور باید سیاستی را در پیش بگیرد
که ارز به 11 هزار و 500 تومان برسد و وزارت نفت نیز به هر روشی 2
میلیون 300 هزار بشکه نفت صادر کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک