"دیکتهIMF"|پشت‌پرده درخواست وام 5میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول به ایران/ هشدار درباره خطر اشراف اطلاعاتی و فتح باب بدهی خارجی

یک کارشناس تحریمهای اقتصادی با بیان اینکه وام
5میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول عدد بزرگی برای اقتصاد ایران
نخواهد بود، گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد اگر این وام فتح
بابی برای استقراض‌های خارجی بعدی باشد، خطرناک خواهد
بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک