راه آهن ایران، ترکیه و پاکستان به راه ابریشم چین متصل می‌شود

دولت های ترکیه، ایران و پاکستان قرار است خدمات راه آهن
فراملی خود را که استانبول، تهران و اسلام آباد را به هم متصل می کند،
در سال 2021 احیا کنند که از این طریق، این کشورها به شبکه ریلی راه
ابریشم جدید چین وصل خواهند شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک