راه اندازی سامانه «پارلمان مجازی ایران» با مشارکت همراه اول

سامانه یکپارچه‌سازی ارتباطات مردم با نمایندگان مجلس با
همکاری و مشارکت همراه اول رونمایی شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک