رایگان شدن آب 4 میلیون مشترک با اجرای طرح آب امید

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: پیش بینی ما
این است از حدود 26 میلیون مشترک آب در کشور، حدود 4 میلیون مشترک
مشمول آب رایگان شوند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک