رشد اقتصاد جهان به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر می‌رسد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با توجه به تأثیر بحران
کرونا پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی تغییر داد و اعلام کرد
که این رقم به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر خواهد
رسید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک