روند کُند اجرای طرح بازآفرینی شهری/ بافت فرسوده به بمب ساعتی تبدیل شده است

نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر این که روند اجرای طرح
بازآفرینی شهری کُند است، گفت: بافت فرسوده به یک بمب ساعتی تبدیل شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک