ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از سر گرفته شد

ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به پروژه
“نورد استریم 2” روز جمعه 11 دسامبر از سر گرفته شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک