سهام عدالت را آگاهانه مدیریت کنید

مدیرعامل بانک ملی نوشت: نوسان در ذات بازار سرمایه است
و فعالیت در این بازار شیرینی و تلخی های خاص خود را دارد. گاه با
افزایش ارزش سهام، بازار سبزپوش می شود و گاه با کاهش های ناشی از
شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، بازار لباس قرمز بر تن می
کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک